Όταν η έρευνα συναντά τις ανάγκες

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου

Characterization and valorization of olive genetic resources aiming at climate change adaptation and production of high nutritional and organoleptic value products of olive oil


έρευνα με νόημα

σκοπός


Ανθεκτικότητα
Ελληνικών ποικιλιών ελιάς σε πραγματικά σενάρια κλιματικής αλλαγής,

Παραγωγή διαφοροποιημένων διατροφικά, οργανοληπτικά και ποιοτικά προϊόντων ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς

Νέες ποικιλίες-κλώνους προς παραγωγή (μακροπρόθεσμα)

αποτελέσματα

Μονοποικιλιακα προϊοντα

• Νέα μονοποικιλιακά, διαφοροποιημένα σε διατροφικό επίπεδο προϊόντα ελαιολάδου

• Μονοποικιλιάκα προϊόντα μικρής παραγωγής από ποικιλίες ενδοποιότητας

• Νέες ποικιλίες για χρήση ως υποκείμενα με αυξημένη αντοχή σε αβιοτική καταπόνηση

• Πειραματισμοί πα΄νω σε νέες τεχνικές για τη παραγωγή ελαιολάδου

γενετικη βελτιωση

• Μελέτη δυναμικής των εμβολιασμένων δέντρων

• Αξιόπιστη μεθοδολογία ταυτοποίησης ποικιλιών για τα φυτώρια με χρήση μοριακών δεικτών όπως οι μικροδορυφόροι (SSRs)

• Βιομόρια, είτε μεταβολίτες είτε γονίδια, που δυνητικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως βιοδείκτες αξιολόγησης

• Προσδιορισμός διατροφικής αξίας ελαιολάδων

ΒΙΩΣιΜΟΤΗΤΑ

• Προώθηση προϊόντων με γεωγραφική/ποικιλιακή ένδειξη

• Πρωτόκολλα/μεθοδολογίες επιλογής γενετικού υλικού για αντοχή στην αβιοτική καταπόνηση

• Αξιολόγηση γενετικού υλικού ελιάς για αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις όπως ψύχος, πλημμύρες, ξηρασία και στον εμβολιασμό των δύο πιο σημαντικών ελληνικών ποικιλιών της Κορωνέικης και της Καλαμών, σε υποκείμενα που προσδίδουν αντοχή σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η ξηρασία.
μία δυνατή ομάδα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

AVMap ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης

εασ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΑΡΑΚΑΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

η συμβολή των φορέων

partners contribution

Το ΕΛΙΑΔΑ σε 8 spot

Κεντρικός στόχος του έργου ΕΛΙΑΔΑ είναι ο χαρακτηρισμός, η αξιολόγηση και αξιοποίηση των ελληνικών ποικιλιών ελιάς με στόχο την αυξημένη ανθεκτικότητα σε πραγματικά σενάρια κλιματικής αλλαγής.

Στο έργο ΕΛΙΑΔΑ πραγματοποιείται αξιολόγηση μονοποικιλιακών ελαιολάδων και έχουν δοκιμαστεί καινοτόμες πρακτικές για την βελτίωση της διαδικασίας ελαιοποίησης.

Διασταυρώσεις 4 ποικιλιών ελιάς με σκοπό να αναπτυχθούν δενδρύλλια με συγκεκριμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις αβιοτικές καταπονήσεις.

Το έργο ΕΛΙΑΔΑ προχωράει στο γενετικό χαρακτηρισμό άγνωστων ποικιλιών ελιάς.

Στο έργο ΕΛΙΑΔΑ χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι μοριακοί δείκτες για την άμεση ταυτοποίηση των ελληνικών ποικιλιών ελιάς σε διεθνές επίπεδο

Με στόχο την ορθή καταχώρηση και αποθήκευση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών ελιάς που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο ΕΛΙΑΔΑ, αναπτύχθηκε συγκεντρωτική διαδικτυακή βάση δεδομένων.

Στο έργο ΕΛΙΑΔΑ πραγματοποιείται μια συντονισμένη προσπάθεια για το μορφολογικό και μοριακό χαρακτηρισμό των ελληνικών ποικιλιών ελιάς.

Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού για τη βελτίωση της διαδικασίας ελαιοποίησης.

η περιοχή μελέτης

Το έργο θα υλοποιηθεί σε μία απο τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, στη Λακωνία.
Οι δύο πειραματικοί αγροί βρίσκονται στην περιοχές Χαλάσματα και Θρουμπίστρα, δυτικά του οικισμού Μολάων και ανατολικά του οικισμού Μεταμόρφωσης.