Ανθεκτικότητα των ποικιλιών ελιάς & η ποιότητα ελαιόλαδου

Η σύμπραξη του έργου ΕΛΙΑΔΑ μελετά από τον Οκτώβριο 2020 τον τρόπο για την προσαρμογή των ελληνικών ποικιλιών ελιάς στην κλιματική αλλαγή και τον τρόπο για την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου. 

Την Τρίτη  24 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 14.30 – 17.00  στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Θαλής, η σύμπραξη του έργου θα παρουσιάσει τα ερευνητικά αποτελέσματα στα πλαίσια του έργου ΕΛΙΑΔΑ Τ2ΕΔΚ-01315 της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Το έργο φτάνει στο τέλος του και έχουν  εξαχθεί ουσιαστικά αποτελέσματα για την προστασία των ελληνικών ποικιλιών ελιάς, από τον μοριακό χαρακτηρισμό των ποικιλιών, την κατάρτιση βέλτιστου σχεδίου διασταυρώσεων, τον προσδιορισμό των βιομορίων που εμπλέκονται στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου έως τη βελτίωση στον τρόπο της διαδικασίας ελαιοποίησης.

Δήλωση συμμετοχών: https://form.jotform.com/232853556922059

Για περισσότερες πληροφορίες:
Facebook
LinkedIn
«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

Δημοσιεύσεις Δελτίου Τύπου

Skip to content