Ημερίδα του έργου ΕΛΙΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00 στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Επίκουρος, η σύμπραξη του έργου ΕΛΙΑΔΑ Τ2ΕΔΚ-0315 διοργανώνει ημερίδα με τίτλο ‘’Τα βήματα για την αξιοποίηση και την ανάδειξη του γενετικού υλικού των ελληνικών ποικιλιών ελιάς’’. Στην ημερίδα θα μιλήσουν ερευνητές και έμπειροι ελαιοπαραγωγοί που συμμετέχουν στο έργο ΕΛΙΑΔΑ. Η προστασία του γενετικού υλικού των ελληνικών ποικιλιών ελιάς είναι πιο επιτακτική από ποτέ εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Στην ημερίδα θα αναλυθούν οι καινοτόμες μεθοδολογίες που εφαρμόζει το έργο καθώς και τα έως τώρα σημαντικά αποτελέσματα.  

Ακολουθήστε το ΕΛΙΑΔΑ

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

Δημοσιεύσεις των Δελτίων Τύπου

oncamera.gr
startup.gr
rafinata.gr
zapa.gr
innews,gr
agrocapital.gr
topics.gr
parakritika.gr
hania.news.gr
Skip to content