ΕΕ1 Καταγραφή και φαινοτυπικός χαρακτηρισμός του γενετικού υλικού παραγωγών και δημιουργία δικτύου πειραματικών αγρών

 Τίτλος ΠαραδοτέουΠεριγραφή
Π1.1Μορφολογικός χαρακτηρισμός ποικιλιώνΈκθεση
Π1.2Μορφολογικός χαρακτηρισμός ποικιλιών διασταυρώσεωνΈκθεση
Π1.3Φαινομική συσχέτιση ποικιλιών.Δημοσίευση
Π1.4Κατασκευή φαινομικής βάσης δεδομένων.Ιστότοπος
Π1.5Παραγωγή μονοποικιλιακών ελαιολάδων από επιλεγμένους κλώνους ποικιλιών.Έκθεση
Π1.6Πολλαπλασιασμός επιλεγμένων κλώνων εμβληματικών ποικιλιών προς αξιολόγηση των ελαιολάδων.Έκθεση
Π1.7Ελαιοποίηση των μονοποικιλιακών ελαιολάδων με state of the art τεχνολογίες ελαιοποίησης και προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.Έκθεση
Π1.8Συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια και συναντήσεις εργασίαςΆλλο
Π1.9Διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίωνΆλλο
Π1.10Κατασκευή ιστοσελίδας έργου.Ιστότοπος

ΕΕ2 Γενετική παραλλακτικότητα, ταυτοποίηση γενοτύπων

Τίτλος ΠαραδοτέουΠεριγραφή
Π2.1Γενετικός χαρακτηρισμός Ελληνικών ποικιλιών ελιάς και διαφοροποίησης των κλώνων για ένταξη στον παγκόσμιο Άτλα που συνεχίζει να δημιουργείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος BEFORE (στο οποίο συμμετείχαν ΜΑΙΧ και ΓΠΑΈκθεση
Π2.2Ταυτοποίηση Ελληνικών επιλεγμένων κλώνων-ποικιλιών ελιάς με ανάπτυξη κλείδας αναγνώρισης για κάθε ποικιλία με μοριακούς δείκτες.Πρότυπο
Π2.3Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας.Άλλο
Π2.4Διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίωνΆλλο

ΕΕ3 Αξιολόγηση ανθεκτικών γενοτύπων για κλιματική αλλαγή

Τίτλος ΠαραδοτέουΠεριγραφή
Π3.1Ποικιλίες ελιάς με την μεγαλύτερη αντοχή σε αβιοτική καταπόνηση.Δημοσίευση
Π3.2Προσδιορισμός γονιδίων και πρωτεϊνών που πιθανόν προσδίδουν αντοχή σε αβιοτική καταπόνηση για χρήση ως δείκτες σε προγράμματα βελτίωσης.Δημοσίευση
Π3.3Διερεύνηση του ρόλου των γλυκοπρωτεινών όπως AGPs, extensins στην απόκριση των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης με ξηρασία, έλλειψη οξυγόνου και ψύχοςΔημοσίευση
Π3.4Διερεύνηση του ρόλου των υδροξυλασών 4 της προλίνης στην απόκριση των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης με ξηρασία, έλλειψη οξυγόνου και ψύχοςΔημοσίευση
Π3.5Σχεδιασμός προγράμματος βελτίωσης μέσω διασταυρώσεων για παραγωγή́ ποικιλιών ως υποκείμενα για αυξημένη αντοχή στην καταπόνηση στηριζόμενη στην μοριακή́ βάση της αντοχής της κάθε ποικιλίαςΈκθεση
Π3.6Επιγονιδιωματικός χάρτης κατά την αβιοτική καταπόνησηΔημοσίευση
Π3.7Ιn ivtro έκθεση σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης(ξηρασία και έλλειψη οξυγόνου) και μοριακός χαρακτηρισμός των ποικιλιών σε αυτές τις ελεγχόμενες συνθήκεςΔημοσίευση
Π3.8Διερεύνηση του ρολού των υδροξυλασών 4 της προλίνης και  των γλυκοπρωτεινών όπως AGPs  στα φυτά από in vitro πείραμαΔημοσίευση
Π3.9Συμμετοχή́ σε συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας.Άλλο
Π3.10Διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων.Έκθεση

ΕΕ4 Παραγωγή και χαρακτηρισμός εμβολιασμένων δέντρων με επιλεκτικά υποκείμενα και επιλεγμένες διασταυρώσεις για παραγωγή νεών ποικιλιών με επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά

Τίτλος ΠαραδοτέουΠεριγραφή
Π4.1Δημιουργία νέου γενετικού́ υλικού́ (ποικιλίες) και κλώνοι προς αξιολόγηση και παραγωγή́ ελαιόλαδου και βρωσίμων ελαιόκαρπων με βάση την Κορωνέικη και την Καλαμών μεΈκθεση
Π4.2Δημιουργία εμβολιασμένων δενδρυλλίων για αξιολόγηση ελαιολάδου και βρώσιμων ελαιοκάρπων με βάση την Κορωνέϊκη και την Καλαμών με στόχο την παραγωγή τουλάχιστον ελαιολάδου για χημική ανάλυσηΈκθεση
Π4.3Δενδρύλλια γενιάς F1 διασταυρώσεων των ποικιλιώνΈκθεση
Π4.4Επιλογή ανθεκτικών σποροφύτων και μοριακός χαρακτηρισμός σποροφύτων με αντοχή στην καταπόνηση Έκθεση
Π4.5Διοργάνωση σεμιναρίων/ημερίδωνΆλλο
Π4.6Συμμετοχή́ σε επιστημονικά́ συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας.Άλλο

ΕΕ5 Μεταβολομική, βιοχημική και οργανοληπτική ανάλυση, και βελτίωση τεχνολογιών ελαιοποίησης ελαιόλαδων

 Τίτλος ΠαραδοτέουΠεριγραφή
Π5.1Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιολάδων που θα παραχθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος.Έκθεση
Π5.2Προσδιορισμός ρυθμιστικών βιομορίων, γονίδια ή μεταβολίτες που εμπλέκονται στην βιοσύνθεση τοκοφερολών και άλλων φαινολών.Έκθεση
Π5.3Συγκριτική γονιδιωματική και βιοπληροφορικές αναλύσειςΈκθεση
Π5.4Λειτουργικός χαρακτηρισμός των γονιδίων/ενζύμων που εμπλέκονται στο βιοσυνθετικό μονοπάτι παραγωγής ελαιοροπαΐνης και παραγωγή των ενδιάμεσων μορίων του μονοπατιού σε ετερόλογα συστήματα.Δημοσίευση
Π5.5Μοριακοί δείκτες συνδεδεμένοι με την περιεκτικότητα των ελαιοκάρπων σε ελαιοροπαΐνη.Δημοσίευση
Π5.6Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου.Έκθεση
Π5.7Διερεύνηση της ρύθμισης του βιοσυνθετικού μονοπατιού των τοκοφερολών κατά την ωρίμανση του καρπούΔημοσίευση
Π5.8Βελτίωση της διαδικασίας ελαιοποίησης για παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου από το γενετικό υλικό που θα παραχθεί κατά την διάρκεια του έργουΈκθεση
Π5.9Διοργάνωση σεμιναρίων/ημερίδωνΆλλο
Π5.10Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια και συναντήσεις εργασίαςΆλλο
Skip to content