Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τις ελληνικές ποικιλίες ελιας!

Το Τμήμα Οπωροκηπευτικών Γενετικής & Βιοτεχνολογίας του MAIX έχει αναπτύξει το OliveID, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο που βασίζεται στην ανάλυση εικόνων για τον προσδιορισμό των ποικιλιών ελιάς, χρησιμοποιώντας αριθμητική ανάλυση των τιμών του μεγέθους, του σχήματος και της δομής των φύλλων ελιάς, του καρπού και πυρήνα.

Η AVMap GIS A.E. ανέπτυξε βάση δεδομένων αποθήκευσης των δεδομένων του OliveID.


Δείτε τα δεδομένα σε πίνακες

Skip to content