Αποτελέσματα 1ου διαδικτυακού σεμιναρίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο διαδικτυακό σεμινάριο του έργου ΕΛΙΑΔΑ στις 10 Οκτωβρίου 2023. Στο σεμινάριο συμμετείχαν μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές από τον κλάδο της τεχνολογίας τροφίμων, της γεωπονίας και της βιοτεχνολογίας. Ο Δρ. Παναγιώτης Καλαϊτζής από το τμήμα Γενετικής Βιοτεχνολογίας Οπωρoκηπευτικών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) επεξήγησε στους συμμετέχοντες επιμέρους σημαντικές και πρακτικές μεθοδολογίες των πειραμάτων για την ανθεκτικότητα ελληνικών ποικιλιών ελιάς σε συνθήκες υψηλής αλατότητας. Ο μεταδιδάκτωρ Μπλαζάκης Κωνσταντίνος από το ίδιο τμήμα του ΜΑΙΧ επεξήγησε τη λογική στην οποία βασίστηκε για την ανάπτυξη εφαρμογής, για το μορφολογικό χαρακτηρισμό των ελληνικών ποικιλιών ελιάς.

Ο κύριος Μάρακας Μιχαήλ έμπειρος ελαιοπαραγωγός και μέλος της σύμπραξης, περιέγραψε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά την ελαιοποίηση, εξαιτίας της διαφοροποίησης των θερμοκρασιών κατά την αποθήκευση των καρπών αλλά και τις δυσμενείς επιπτώσεις στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, σε περίπτωση που δεν απομακρυνθεί η περίσσεια υγρασίας από τον ελαιόκαρπο. Τέλος, η Πριοβόλου Αναστασία, Γεωπόνος από την AVMap GIS A.E. παρουσίασε τους διαδικτυακούς χάρτες από την πλατφόρμα MyGIS και τη βάση δεδομένων του έργου με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και επεξήγησε τον τρόπο εύρεσης και απόκτησης των ερευνητικών δεδομένων που αποθηκεύονται τόσο στους χάρτες όσο και στη διαδικτυακή βάση δεδομένων, νοουμένου ότι μέρος των δεδομένων αυτών είναι ανοιχτά προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Facebook

LinkedIn

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

Δημοσιεύσεις Δελτίου Τύπου

Skip to content