Πειραματικές προσεγγίσεις στο χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση του γενετικού υλικού

Η σύμπραξη του έργου ΕΛΙΑΔΑ συνεχίζει την προσπάθεια διάχυσης των αποτελεσμάτων και διοργανώνει το 2ο δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο του έργου. Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, ώρες 15.30-17.30, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Πειραματικές προσεγγίσεις στο χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση του γενετικού υλικού».

Θεματολογία:

  • Πειραματικές διαδικασίες εργαστηρίου
  • Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις ποικιλιών ελιάς
  • Πειραματικές διαδικασίες για την αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις
  • Νέοι μέθοδοι ελαιοποίησης με πραγματικό case study

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους βιοτεχνολόγους, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων και σε ελαιοπαραγωγούς και καλλιεργητές ελιάς.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι υψηλού επιπέδου ερευνητές και έμπειροι ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι συμμετέχουν στη σύμπραξη του έργου ΕΛΙΑΔΑ. Κύριοι εισηγητές θα είναι ο Δρ. Καλαϊτζής Παναγιώτης Ερευνητής από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ο κύριος Πολυδεύκης Χατζόπουλος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, ο Μάρακας Μιχαήλ ιδιοκτήτης του ελαιουργείου και ο και ο κύριος Κωστελένος Γιώργος φυτωριούχος με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού δέντρων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν! Πατήστε εδώ για τη σύνδεσή σας στο σεμινάριο.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

Δημοσιεύσεις Δελτίου Τύπου

Skip to content