Αξιοποίηση γενετικού υλικού και βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις  για την κλιματική αλλαγή και την παραγωγή ελαιόλαδου με υψηλή διατροφική αξία

Η σύμπραξη του έργου ΕΛΙΑΔΑ διοργανώνει την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, ώρες 10.30-13.00, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση γενετικού υλικού και βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις  για την κλιματική αλλαγή και την παραγωγή ελαιόλαδου με υψηλή διατροφική αξία».

Θεματολογία:

  • Μοριακός και μορφολογικός χαρακτηρισμός ποικιλιών ελιάς
  • Ποικιλίες ελιάς και κλιματική αλλαγή
  • Πειραματικές διαδικασίες για την αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις
  • Ποικιλίες ελιάς και ποιότητα ελαιόλαδου

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στο επιστημονικό πεδίο τη γεωπονίας, βιοτεχνολογίας και της τεχνολογίας τροφίμων.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι υψηλού επιπέδου ερευνητές και έμπειροι ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι συμμετέχουν στη σύμπραξη του έργου ΕΛΙΑΔΑ. Κύριοι εισηγητές θα είναι ο κύριος Καλαϊτζής Παναγιώτης Ερευνητής από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και ο κύριος Πολυδεύκης Χατζόπουλος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας.

Δήλωση συμμετοχών: https://form.jotform.com/231552692507054

Η συμμετοχή είναι δωρεάν! Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom link το οποίο θα σας αποσταλεί μετά την υποβολή της συμμετοχής σας.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Facebook

LinkedIn

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

Δημοσιεύσεις Δελτίου Τύπου

Skip to content