Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου ΕΛΙΑΔΑ σε διεθνές συνέδριο

Στο 17ο διεθνές συνέδριο Plant Family of Solanaceae (SOL2022), το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε τμήμα της έρευνας που διεξάγεται στο έργο «Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ».

Πειραματική διαδικασία σε δενρδύλλια ελιάς

Στην εργασία συμμετείχαν οι φορείς του έργου Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Τμήμα Γενετικής Βιοτεχνολογίας και Οπωροκηπευτικών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων καθώς και συνεργάτες αυτών από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Η εργασία επικεντρώθηκε στη μοριακή ανάλυση της εμβληματικής ελληνικής ποικιλίας ελιάς, την Κορωνέϊκη, σε συνθήκες ξηρασίας εξάγοντας χρήσιμα αποτελέσματα για την ανάπτυξη φυτών με αυξημένη αντοχή σε συνθήκες ξηρασίας, νοουμένου ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι εμφανείς στην πλειοψηφία των οικοσυστημάτων.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

To poster μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ:


Δημοσιεύσεις των Δελτίων Τύπου

haniotika-nea.gr
agrocapital.gr
iNews.gr
linkedln-startup
startup.gr
oncamera.gr
Skip to content