Καινοτόμες προσεγγίσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γενετικό χαρακτηρισμό ελληνικών ποικιλιών ελιάς
Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου ΕΛΙΑΔΑ σε διεθνές συνέδριο
Ανάπτυξη φαινομικής βάσης δεδομένων για το έργο ΕΛΙΑΔΑ
Η ομάδα του ΕΛΙΑΔΑ project παρουσιάζει τις σύγχρονες πειραματικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες του έργου
Προστατεύοντας το DNA της ελιάς.
Το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας ΓΠΑ για το έργο ΕΛΙΑΔΑ
Η προστασία του γενετικού υλικού της ελιάς
Skip to content