Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα Ελληνικής ελιάς στην κλιματική αλλαγή!
ΕΕ1 Καταγραφή και φαινοτυπικός χαρακτηρισμός του γενετικού υλικού παραγωγών και δημιουργία δικτύου πειραματικών αγρών   Τίτλος […]
Μεθοδολογία έργου ΕΛΙΑΔΑ Δείγματα 25 σημαντικών Ελληνικών ποικιλιών ελιάς από τους καρπούς, τα φύλλα και τα […]
Skip to content